Parking

PARKING PŁATNY NIESTRZEŻONY
CENNIK

1-2 godz.                    BEZPŁATNIE
3 godz.                                       3 zł
4 godz.                                       4 zł
każda następna godzina:     5 zł

Za brak biletu zostanie naliczona opłata w wysokości 50 zł.


SKRÓCONY REGULAMIN PARKINGU

Parking przy INBAG Szamotuły

 • Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego „Regulaminu” i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
 • Wjazd na teren parkingu następuje za pobraniem biletu jednorazowego.
 • Warunkiem korzystania z parkingu jest najem miejsca parkingowego w systemie godzinowym.
 • Na terenie parkingu obowiązują znaki drogowe oraz przepisy kodeksu drogowego.
 • W przypadku zgubienia biletu zostanie naliczona opłata w minimalnej wysokości 50 PLN.
 • Opłata za parkowanie następuje przed wyjazdem z parkingu w automatach parkingowym umieszczonych na terenie parkingu.

W przypadku problemów związanych z opuszczeniem parkingu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 607 078 474.


ENG

Parking Lot Abbreviated By-laws
Parking Lot at INBAG Shopping Centre in Szamotuły

 • Each user of the vehicle through the car park entrance to agree to the terms of this “Rules” and is committed to strict compliance with its provisions.
 • Entrance to the parking lot upon collection of a single ticket
 • Use conditions of the parking lot lease of parking space on a short-term /hourly/ basis.
 • Traffic within the parking lot area subject to road signs and provisions of traffic regulations.
 • Minimal fee of 50 PLN shall be imposed in case of a lost ticket.
 • Parking free before leaving the parking space in the parking machine.

Regulamin Parkingu INBAG Szamotuły