Regulamin obiektu INBAG

W trosce o bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie Klientów Obiektu Handlowego INBAG uprzejmie prosimy o przestrzeganie następujących postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, który obowiązuje na terenie całego Obiektu Handlowego INBAG.

1. Obiekt Handlowy INBAG jest dostępne dla Klientów w godzinach otwarcia wskazanych na drzwiach wejściowych oraz na stronie internetowej: www.szamotuly.inbag.com.pl

2. Na terenie Obiektu Handlowego INBAG zabrania się:

 • przebywania osobom odwiedzającym obiekt w celach innych niż wynika to z jego przeznaczenia, w tym również osobom zachowującym się niezgodnie z przepisami prawa lub zakłócającym spokój innych osób odwiedzających Obiekt;
 • przebywania osobom w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem podobnie działających środków, zakłócających porządek publiczny, zachowujących się w sposób uciążliwy dla innych osób lub uporczywie naruszających niniejszy Regulamin. W sytuacji, gdy osoba, od której zażądano opuszczenia Obiektu Handlowego INBAG, nie zastosuje się do żądania, Zarządca lub jego przedstawiciel jest uprawniony do wezwania policji lub innego organu porządkowego;
 • wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów będących przewodnikami osób niewidomych;
 • używania jakichkolwiek rzeczy i przedmiotów, których użycie powoduje powstanie źródła ognia, dymu lub pary itp. (np. zapałki, zapalniczki, świeczki, elektroniczne papierosy, race) oraz wnoszenia na teren Obiektu broni, w szczególności broni palnej, oraz materiałów łatwo-palnych i wybuchowych;
 • poruszania się, korzystania i przebywania w strefach nieprzeznaczonych dla Klientów: pomieszczeniach służbowych, korytarzach technicznych i innych specjalnie oznakowanych miejscach;
 • zażywania jakichkolwiek środków odurzających, palenia wyrobów tytoniowych zarówno uznawanych za tradycyjne, jak i papierosów elektronicznych, a także konsumowania napojów alkoholowych poza miejscami do tego przeznaczonymi i specjalnie oznakowanymi;
 • hałasowania, biegania, gry w piłkę, jazdy na łyżworolkach, deskorolkach, butorolkach, hulajnogach, rowerach, segwayach, smart balance boardach, samochodzikach zdalnie sterowanych za wyjątkiem samochodów dostępnych na terenie Obiektu Handlowego;
 • fotografowania. Wykonanie zdjęć jest możliwe po uzyskaniu wcześniejszej zgody Administratora Obiektu. Zakaz nie dotyczy zdjęć rodzinnych wykonywanych wyłącznie na użytek prywatny;
 • organizowania zebrań i akwizycji, wystawiania towarów na sprzedaż, gry na instrumentach muzycznych i występów bez pisemnej zgody Administratora Obiektu Handlowego INBAG;
 • dystrybucji materiałów reklamowych, umieszczania plakatów, przeprowadzania ankiet wśród klientów, filmowania bez pisemnej zgody Administratora Obiektu Handlowego;
 • siedzenia na schodach, kwietnikach lub innych miejscach nieprzeznaczonych do tego celu;
 • używania wózków na zakupy do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem;

zanieczyszczania, niszczenia lub niezgodnego z przeznaczeniem używania urządzeń Obiektu Handlowego, także we wspólnych pomieszczeniach takich jak toalety, pomieszczenia sanitarne itp.

3. Za bezpieczeństwo małoletnich znajdujących się na terenie Obiektu Handlowego odpowiadają osoby, które z mocy ustawy lub umowy są zobowiązane do nadzoru nad nimi.

4. Wszystkie rzeczy znalezione na terenie Obiektu Handlowego INBAG należy niezwłocznie przekazać pracownikom administracji.

5. Zasady korzystania z parkingu znajdującego się na terenie Obiektu Handlowego INBAG określone są w odrębnym Regulaminie Parkingu, dostępnym przy wjeździe na parking.

6. Osoby naruszające powyższe postanowienia zobowiązane są opuścić teren Obiektu Handlowego INBAG na wezwanie Administratora Obiektu lub jego przedstawicieli (ochrony).

Wszystkich Klientów i pracowników Obiektu Handlowego INBAG uprzejmie prosimy o stosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz innych zaleceń Administratora Obiektu.

Niezależnie od wymienionych postanowień zabrania się podejmowania w Obiekcie Handlowym INBAG działań zakazanych w świetle obowiązującego prawa. Osoby odwiedzające Obiekt proszone są o respektowanie poleceń służby ochrony obiektu lub pracowników administracji.

Wobec osób naruszających niniejszy Regulamin będą wyciągnięte konsekwencje prawne.

Dziękujemy za stosowanie się do powyższego Regulaminu.

Administrator Obiektu Handlowego INBAG